Zonterapi


Zonterapi är ett kraftfullt redskap för kroppens självläkning.

Vi stimulerar bara kroppen till att själv ta hand om de problem som finns, via tryck på de olika punkterna som motsvarar kroppens delar.


Man får ofta en utrensningseffekt som är positiv, det visar att kroppen börjar hantera  de signaler vi ger genom tryck på fotens zoner.


kroppens alla delar finns representerade i motsvarande zoner på fötterna.

Skelett, muskler,organ, lymfflöde etc.Reaktioner vid zonterapi

efteråt kan man känna

trötthet

ömhet i fötterna

frusenhet

hudreaktioner

slemhinnor i näsa & svalg kan reagera

gamla krämporkan blossa upp under en kort tid för att kunna läka ut.Har du något av följande tillstånd, ska du inte välja denna behandling


Om du diabetiker typ 1

Smittsamma sjukdomar ( enl. smittskyddslagen)

Cancer

Epilepsi

inopererade organ