Lymf massage
Lymfsystemets funktion är att transportera slaggprodukter från vävnaderna tillbaka till reningssystemet som sedan sköter utsöndringen.

 

lymfsystemet är ett mjukt system så när man masserar gör man det mjukt, växelvisa tryck, skakningar, dragningar, djupandning.

tejpning är effektivt vid denna behandling,

hemövningar också

Lymfsystemet är kopplat till lugn o ro systemet,(parasympatiska nervsystemet) så man måste vara avslappnad.

behandlingen ligger på 90min. för att få ett bra resultat behöver man göra hemövningar och i början gå på behandling 3-5 gånger 1 gång i veckan.

behandlingen börjar med andning därefter manuell lymfmassage & laser

 

 

Lymfsystemet aktiveras av: tryckväxling

trycket inne i kärlet

trycket av muskelrörelser

trycket av yttre påverkan (tex. manuellt lymfdränage, laser, tejpmm.)

 

Åtgärder som ökar lymfsystemets aktivitet.

Djupandningövningar/egenbehandling

Manuellt lymfdränage/lymfmassage

Rörelseövningar/ lugn träning (ex.yoga)

Laser

lymftejpning

 

Lymfsystemet består dels av lymfatiska organ som bildar speciella som deltar i försvaret mot infektioner, dels av ett nätverk lymfkärl som transporterar en vätska som kallas lymfa. lymfan består av överskottsvätska som finns mellan cellerna och innehåller också vita blodkroppar & proteiner. till de lymfatiska organen räknas

lymfnoder, mjälten, brässen,övrig lymfatisk vävnad, tex. halsmandlar.

 

Vad händer i kroppen vid lymfödem?

 

När vävnaden inte dräneras som den ska samlas slaggprodukter i vävnaden, cirkulation & syresättning försämras & inflammationer kan uppstå.

kvarstår svullnaden kan den omvandlas till fett.