Idrottsskador uppstår

av


För mycket

För ofta

För fort

&

För lite vila


när träningsbelastningen ökar snabbare än vävnaden hinner anpassa sig

då uppstår skadorna

Idrottsmassage

Deep tissue releaseSkillnaden mellan vanlig klassisk & Idrottsmassage                     En muskel som utsätts för träning kräver viss kraft i massagen, för att bli av med spänningarna som uppstår.


Idrottsmassage ger man bara mellan 2min -10min beroende på var i reparationsprocessen vävnaden befinner sig.


här pratar vi om vissa grepp som är väldigt djupa och jag använder dom när det är nödvändigt.vid inflammation  ska man inte ge massage kardinaltecken för detta.


Rubor (rödhet)

Tumor (svullnad)

Calor (värme, temperaturhöjning)

Dolor (smärta)

Functio laesa (nedsatt funktion)


Faktorer som kan bidra till belastningsskador

Yttre riskfaktorer kan vara t.ex. felaktig träning, ny eller dålig utrustning, kyla & hårt underlag.

Inre riskfaktorer Avikelse från lodlinjen tror man är den viktigaste inre mekaniska faktorn.

det kan vara pronation eller supinationfelställning i foten (att man går på insida eller utsida av foten)  eller varus/valgus i knäna ( julbent/kobent).


Dålig muskelstyrka eller balans i styrkan

dålig rehab av tidigare skada

hypo & hypermobilitet (rörligheten i ryggraden)

biomekanisk snedställning bäcken/columna biokemisk (rak/scoliosis